Liên hệ

Tin Học 119 cung cập dịch vụ IT khu vực HCM

  • Dịch vụ cài win máy tình tại nhà.
  • Dịch vụ sửa chữa nâng cấp máy tính tại nhà.
  • Bảo hành bảo trì máy tính cho văn phòng công ty vừa và nhỏ.
  • Vận hành máy chủ.
  • Thiết kế web cho công ty, cá nhân.
  • Dịch vụ IT
  • Dịch vụ thiết kế thi công hệ thống mạng
  • Dịch vụ máy in: Mua bán, sủa chữa, đổ mục máy in.
  • Dịch vụ phần mềm kế toán.
  • Dịch vụ