Laptop 14 inch là một loại laptop có màn hình 14 inch. Đây là một kích thước màn hình phổ biến, cung cấp sự cân bằng tốt giữa kích thước và trọng lượng. Laptop 14 inch đủ lớn để xem phim và duyệt web thoải mái, nhưng cũng đủ nhỏ để mang theo khi di chuyển.

20/06/20232020
7.000.000 
20/06/20232020
8.000.000 
20/06/20232020
6.000.000